Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện Đông Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu GV
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hay, Đặng Văn Dương
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 972 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13034 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này